Työsuhdeopas (YTN, 2023)

Oppaassa käsitellään kattavasti työelämän lainsäädäntöä ylempien toimihenkilöiden työsuhteiden erityispiirteet huomioiden.

Työsuhteeseen  liittyvät  kilpailunrajoitukset  ja salassapito (YTN, 2023)

Opas auttaa ratkaisemaan salassapitoon ja kilpailukieltoihin liittyviä kysymyksiä käytännön työelämässä.

Muutosneuvottelut (YTN, 2023)

Opas on laadittu erityisesti niitä tilanteita silmällä pitäen, joissa työnantajan harkitsemilla toimenpiteillä voi olla henkilöstövaikutuksia.

Paranna palkkaasi -opas (YTN, 2017, tarkistettu 2020)

Opas kertoo palkkaukseen vaikuttavista tekijöistä ja antaa välineitä palkkakeskusteluun.

Työaikalakiopas (YTN, 2020)

Uudistunutta työaikalakia käsittelevä Työaikalakiopas vastaa ylempien toimihenkilöiden käytännön tilanteisiin nykyajan työelämässä ja lisää valmiuksia huolehtia omasta työajasta.

Ulkomaantyönopas (YTN, 2020)

Opas auttaa varautumaan tavallisimpiin ongelmiin, joita voi kohdata siirtyessään ulkomaille töihin ja sieltä palatessaan.

Johtajasopimusopas (YTN, 2017)

Opas on ensisijaisesti osakeyhtiön ja osuuskunnan toimitusjohtajille, mutta siitä on hyötyä myös muille johtajatason henkilöille.

   

Työsuhdeopas (MMA, 2019)

MMA:n päivitetty työsuhdeopas kertoo kiteytetysti sinulle kaiken tarvittavan työsuhteesta. Oppaassa on pureuduttu muun muassa työsopimuksen sisältöön, palkka-asioihin ja lomiin liittyviin aiheisiin.