YT-neuvotteluopas

Oppaaseen on koottu käytännönläheistä tukimateriaalia henkilöstön vähennyksiin tähtäävien yt-neuvottelujen tueksi. (YTN 2017)


HUOM! Opas on vanhan yhteistoimintalain mukainen. Päivitämme uuden version sen ilmestyttyä.