YT-neuvotteluopas

Oppaaseen on koottu käytännönläheistä tukimateriaalia henkilöstön vähennyksiin tähtäävien yt-neuvottelujen tueksi. (YTN 2017)