YT-neuvotteluopas

Oppaaseen on koottu käytännönläheistä tukimateriaalia henkilöstön vähennyksiin tähtäävien yt-neuvottelujen tueksi. (YTN 2017)


 

YT-lakiopas

Laki yhteistoiminnasta yrityksissä uudistui 2007. Opas on kirjoitettu kansantajuisesti. Opas on vuodelta 2014.