Työttömyyskassojen etuusopas

Oppaassa käydään läpi työttömyysturvalainsäädäntö ja työttömyyskassan maksamat etuudet. (versio vuodelta 2018)


 

Yrittäjän työttömyysturvaopas

MMA:n yrittäjäjäsenyyden maksuun ei sisälly työttömyysturva. Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassan oppaassa valaistaan yrittäjän työttömyysturva-asiaa. (2016)